2012. január 6., péntek

"A labdarugás halottja" és a hárfa

Régi újságokat böngészni izgalmas és szép, egyszerre szomorú és mégis felemelő, ahogy a napi híreket az idő átszínezi. A most következő hírlapi szemelvénynek, melyet 110 évvel ezelőtt, 1902-ben közölt egy napilap, látszólag semmi köze sincs a hárfához. Azonban érdemes a tudósítást végigolvasni, már csak a nyelvezet és a sajátos hangulat miatt is...

Elöljáróban annyit, hogy a durvaság nemcsak napjainkban szed áldozatokat, és hogy „a labdarúgás szerencsétlen áldozatának, Dávid Vilmos asztalosinasnak” az ügyében a vizsgálatot a VII. kerületi kapitányságon Domokos Gyula fogalmazó vezette.


A vizsgálat eredménye szerint igy történt a megrendítő eset.

F. hó 11-én délután II. osztályu labdarugó mérkőzés volt a soroksári-úti versenypályán. A Budapesti Athletikai Klub és a Törekvés sportegyesület állottak egymással szemben. Az ellenfelek körülbelül egyforma képességűeknek bizonyultak. Heves harcz fejlődött ki. Dávid csatázó az első félidőben tagtársai nagy örömére berugta a labdát az ellenfél hálójába. A B. A. K. kapuvédője Weinberger József fogtechnikus nagyon haragudott, mert Dávid lövését nem tudta kivédeni.

A második félidőben Dávid kihasználva egy alkalmas helyzetet, leszaladt a labdával az ellenfél kapujához. Az izgalomban B. A. K. tagjai e kiáltással buzdították kapusukat Weinberger Józsefet:

- Menj neki! Csak mászd meg!

S a kapus dühösen neki rontott az eléje rohanó csatázónak. Erőszakosan czélzatosan neki szaladt Dávidnak s ökleivel meg térdével hasba rugta. Dávid, aki hatalmas, izmos szálas fiu volt, hirtelen összerogyott s eszméletlenül terült el a földön. (...)

Tíz órakor lefeküdt Hárfa-utcza 34. szám alatt levő lakásán. Hétfőn reggel igen rosszul érezte magát. Szomoruan mondogatta hozzátartozóinak:

- A tegnapi napra gondolni fogok, a míg élek!

Szegény nem élt sokáig. Néhány óráig szenvedett még. Négy órakkor fölvette az utolsó kenetet és meghalt. (...)


A szomorú történet után önkéntelenül is adódik a kérdés, hogy hol lehetett a „Hárfa utcza”, s vajon hogyan, honnan kaphatta a nevét?

Nos, az interneten számos régi Budapest-térkép található, méghozzá néhány utcanévjegyzékkel együtt. Többek között az 1909-ben kiadott Budapest székes-főváros egész területének térképe című is, melyet hivatalos adatok alapján - az egyébként lengyel származású - Kugotowicz Manó dolgozott ki.

A gyönyörű és izgalmas térkép azonban nem tartalmaz Hárfa nevű utcát. Két eset képzelhető el: vagy az újságíró, vagy a szedő ejtett betűhibát, és valójában nem Hárfa, hanem Hársfa utca lehetett a labdarúgó lakóhelye. Ez az utca ma is áll és ezt a nevet viseli, mi több, épp a korabeli VII. kerületben, az említett futballpályához van közel.

Napjainkban viszont több ilyen nevű utca is ismert. Sajnos nem sugárutakról van szó, inkább kis forgalmú utcák, illetve dűlők ezek. A dolog így még rejtélyesebb: vajon miért épp a hárfáról neveznek el ilyen közterületeket?


1046 Budapest, IV. kerület


Nagyobb térképre váltás


1116 Budapest, XI. kerület


Nagyobb térképre váltás


4400 Nyíregyháza


Nagyobb térképre váltás


9182 Károlyháza


Nagyobb térképre váltás