2012. február 2., csütörtök

Lenhardt János számlalevele

Egy majd' 100 éves számlalevél következik, melyet Lenhardt János hangszerkereskedő és későbbi hárfakészítő állított ki őnagysága Schuber Lőrinczné asszony részére. Önmagában is érdekes dokumentum, hiszen Lenhardt aláírását is tartalmazza.

A számla egy pianínó megvásárlása kapcsán született. Arról nincs adat, hogy vajon saját részre történt-e a vétel, vagy inkább volt egy ifjabb Schuber, aki aztán boldogan használta a hangszert évtizedeken át... Talán mindegy is, ki-ki olyan történetet képzelhet hozzá magának, ami jól esik.

Fontosabb, hogy Lenhardt ebben az időben már elismert hangszerkereskedő volt Pécsett, és mint hegedűépítő mester is kitűnt. Díjakat nyert és üzleti kapcsolatai voltak külföldön is. Sőt, mi több, talán már ekkoriban is fontolgatta, hogy belevág egyszer a pedálos hárfa készítésébe. Íme, a szép kiállású üzleti dokumentum:


Pécs, 1913. január 10.
Őnagysága Schuber Lőrinczné asszonynak

1913. jan. 7., 1 drb. Hoffmann & Czerny gyártmányú pianinó
650
Fizetett készpénzben150
Marad Kor.500

Mely összegről egy darab 500 koronáról szóló elfogadványt f. évi Július hó 20-iki lejárattal a szokásos fenntartással átvettem.

Kitűnő tisztelettel
Lenhardt János


A fenti pianinóért 5 évi jótállást vállalok.
Lenhardt János

Néhány tartalmi érdekességet is érdemes azonban észrevenni. Az egyik, hogy a pianínó ára 650 korona volt, mai fizetőeszközünk tehát kb. az ezred részét érheti a korabelinek. (Feltételezve, hogy ma egy zongora 650 ezer forintba kerül.) A másik, hogy a vásárlás hitelre történt - valószínűleg tulajdonjog fenntartással -, de különösebb bürokrácia nélkül, ahogy a jótállás vállalása is.

A mai szemlélőt ez utóbbi körülmények alaposan megtéveszthetik: úgy gondolhatja, hogy könnyebb, egyszerűbb volt a régiek dolga. Pedig éppen fordítva lehetett. A piaci törvények keményen érvényesültek, aminek az erkölcsre igen nagy hatása volt. S ha a kereskedő vagy a vevő a szavát adta, akkor igyekezett mindenáron betartani azt, különben hamar felkopott az álla. Egy zongoravásárlásnál nem volt tehát szükség kezesre, többoldalas nyilatkozatokra és tájékoztatókra, egyszerűen csak jó minőséget kellett szolgáltatni és fizetni. No, ez az, ami napjainkban egyre nehezebben megy!